Proiect

“CDWaste-ManageVET – Dezvoltarea VET pentru a raspunde necesitatilor de formare a abilitatilor de gestionare a deseurilor din constructii si demolari” este un proiect cofinantat prin programul Erasmus+ al UE, in cadrul Actiunii Cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici, care sprijina parteneriatele strategice pentru educatie si formare profesionala.

Date de identificare proiect

2019-1-FR01-KA202-062962

Durata

28 months (Oct 2019- Jan 2022)

Buget

332.212,00 €

Coordonator proiect

Office de l’ environment de la Corse (OEC), Regional Public body from France

Parteneri

OEC | FRANTA (Coordonatorul Proiectului)
Office de l’ Environment de la Corse
Organism Public Regional

 

PEDMEDE | GRECIA
Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works
Partener social reprezentand sectorul constructiilor

 

EKS | GRECIA
European Knowledge Spot
ONG

 

FORMEDIL | ITALY
Formedil ente Nazionale per a formazione e l’ Addestramento professionale nell Edilizia
Organizatie paritara nationala pentru VET

 

ISQ | PORTUGAL
Instituto de Soldadura e Qualidade
Institut de inginerie si cercetare si centru VET

 

UPB | ROMANIA
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Institutie de invamant superior

 

FLC | SPAIN
Fundacion Laboral de la Construccion
Fundatie & Centru VET

Obiectivul proiectului CDWaste-ManageVET este de a promova educatia si formarea profesionala (VET) a personalului din sectorul constructiilor prin abordarea nevoilor concrete de pregatire profesionala in corelare cu prioritatile UE referitoare la situatia actuala a managementului deseurilor din constructii si demolari/dezafectari (CDW) si principiile economiei circulare.
CDW reprezinta unul dintre cele mai grele si voluminoase fluxuri de deseuri generate in UE, reprezentand aproximativ 36,4 % din totalul de deseuri generate in UE. In acest scop, Comisia Europeana a stabilit orientari, prioritati si initiative asa cum sunt Protocolul UE pentru gestionarea deseurilor din constructii si demolari (CDW) si aplicarea Strategiei pentru o Economie Circulara.
Tranzitia catre un management eficient al CDW si realizarea unei economii circulare, vor determina modificari importante in sectorul constructiilor care va trebui sa se adapteze si sa anticipeze nevoile de aptitudini si competente in acest domeniu.
In cadrul proiectului CDWaste-ManageVET, se va dezvolta un program de e-training modern si inovativ, bazat pe cursuri on-line (Vocational Open Online Course – VOOC) special dezvoltate pentru a raspunde nevoilor concrete ale pietei muncii si care sa reduca decalajul de competente in domeniul managementului CDW.

Obiectivul proiectul CDWaste-ManageVET este de a promova formarea profesionala a personalului din sectorul constructiilor prin abordarea nevoilor concrete de pregatire profesionala, in corelare cu prioritatile UE referitoare la situatia actuala a managementului deseurilor din constructii si demolarari/dezafectari (CDW) si principiile economiei circulare. In cadrul proiectului CDWaste-ManageVET, se va dezvolta un program de e-training modern si inovativ, bazat pe cursuri on-line (Vocational Open Online Course – VOOC) special dezvoltate pentru a raspunde nevoilor concrete ale pietei muncii si care sa reduca decalajul de competente in domeniul managementului CDW, prin perfectionarea fortei de munca existente si pregatirea personalului din sectorul constructiilor, astfel incat sa dobandeasca abilitatile care sa ii permita managementul eficient al CDW.

Alte obiectivele urmarite in acest proiect sunt:

 • O imbunatatire a posibilitatilor de integrare pe piata muncii si crearea conditiilor pentru dezvoltarea capacitatii capitalului uman si a oportunitatilor profesionale, printr-un program de pregatire gratuit.
 • O colaborare a reprezentantilor institutiilor de invatamant si a organizatiilor implicate in pregatirea profesionala cu reprezentantii sectorului constructiilor, avand ca scop schimbul de informatii si exemple de bune practici; acest lucru va permite formularea de recomandari referitoare la abilitatile/competentele necesare pentru acest tip de locuri de munca.
 • O crestere a cooperarii intre instututiile de educatie si mediul de afaceri, ca urmare a combinarii pregatirii teoretice si practice.

Participantii la acest proiect vor beneficia in mod direct sau indirect de activitatile desfasurate si de rezultatele acestora. Mai exact, minimum 90 de cursanti isi vor dezvolta abilitatile specifice pentru acest domeniu, ceea ce le va permite sa raspunda la schimbarile continue determinate de provocarile pe care le pune realizarea unei economii circulare; dintre acestia 30 de cursanti vor beneficia de programe de internship/mentorship si minimum 18 institutii care furnizeaza programe de pregatire profesionala (VET) vor dezvolta noi programe de instruire prin integrarea rezultatelor proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului, includ:

 • O analiza orientata spre sectorul industrial si un ghid de bune practici, care isi propun sa anticipeze aptitudinile care vor fi necesare pentru managementul CDW
 • Programe de invatamant (curricula) CDWaste-ManageVET cu o componenta de invatare practica
 • Platforma de training on-line CDWaste-ManageVET
 • Realizarea la scara pilot a programelor de training

Activitatile din cadrul proiectului si CD Waste-ManageVET si rezultatele obtinute vor avea impact direct si indirect asupra membrilor grupurilor tinta, prin cresterea oportunitatilor in cariera pentru personalul din sectorul constructiilor respectiv o mai buna integrare intr‑o piata a muncii in continua dezvoltare.

De asemenea, se va crea o imagine pozitiva a intreprinderilor locale care promoveaza un management sustenabil al CDW si se va realiza o creste a constientizarii/cunoasterii instrumentelor inovative de invatare.

La nivel national, se vor populariza si aplica bunele practici existente la nivel regional si va creste numarul de formatori pregatiti profesional pentru a transfera acest tip de cunostinte.

La nivel UE se va realiza o mai buna cooperare intre diferite regiuni, cu precadere referitor la implicarea in proiecte educationale si se va crea o sinergie intre furnizori de programe de pregatire profesionala de tip VET, formatori si institutii de invatamant.

De asemenea, un impact pozitiv il va avea si cresterea cooperarii dintre reprezentantii sectorului educational si furnizorii de formare profesionala, pe de o parte, si reprezentanti ai domeniul constructiilor, pe de alta parte.

CDWaste-ManageVET se adreseaza urmatoarelor categorii de grupuri tinta:

 • Personalul din sectorul constructiilor. Acesta va fi implicat in mod direct, prin dezvoltarea de aptitudini si competente care sa raspunda nevoilor in continua crestere de calificare in domeniul managementului CDW, in contextul economiei circulare. In consecinta, ca urmare a posibilatii aparitiei unor noi oportunitati de afaceri, aceasta specializare va asigura, celor care opteaza pentru o astfel de pregatire, atat o integrare rapida pe piata muncii precum si garantarea unor conditii de munca mai bune. Cel putin 90 de cursanti isi vor dezvolta abilitatile specifice pentru domeniul managementului deseurilor CDW si dintre acestia 30 de cursanti vor fi selectati pentru a beneficia de programe de internship/mentorship.
 • Furnizorii de educatie profesionala, formatorii si institutiile de invatamant superior. Acestia vor beneficia de instrumente moderne de invatare, de tip VOOC, in domeniul managementului CDW, care vor integra instrumente educationale digitale si un mod eficient de a asigura formarea profesionala de tip VET. Cel putin 18 furnizori de formare profesionala de tip VET (3 din fiecare tara partenera) isi vor imbunatatii programele de training prin integrarea rezultatelor proiectului.
 • Reprezentantii industriali, asociatiile din sectorul constructiilor, intreprinderile mici si mijlocii, organizatiile implicate in managementul si reciclarea deseurilor, organizatiile de tineret active in domeniul protectiei mediului precum si factorii de decizie politica. Acestia vor contribui la schimbul de informatii si bune practici, ceea ce va permite formularea de recomandari referitoare la evolutia abilitatilor si competentelor necesare pentru un management eficient al CDW, si vor face ca sectorul constructiilor sa devina sustenabil si mai competitiv, prin utilizarea mai eficienta a resurselor. Mai mult, se va realiza si consolida o retea care va imbunatati schimbul de informatii referitor la necesitati concrete, incluzand disponibilitatea organizatiilor din domeniul constructiilor de a adopta practici care sa valorifice eficient resursele, precum si capacitatea sistemului educational si a furnizorilor de formare profesionala de a satisface aceste nevoi de instruire.
 • Partenerii din proiect. Acestia isi vor dezvolta capacitatea de a furniza programe de educatie si vor imbunatatii retelele educationale si de informare in domeniul specific acestui proiect.