CDWaste-ManageVET, Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs
Δείτε περισσότερα

“CDWaste-ManageVET- Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε., στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2: Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, με στόχο την υποστήριξη στρατηγικών συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.